Dariusz Strzeboński - Pejzaż wewnętrzny

Dariusz Strzeboński – malarstwo.

Autor w swoich pracach skupia się na efektach światła i kameralnym nastroju z nutą nostalgii.
Urodzony w Krakowie, w roku 1984. Od najmłodszych lat przejawiał spore zainteresowanie pracami plastycznymi. Jednak dopiero w wieku 37 powrócił do zgłębiania swojej pasji. Tworzy prace natchnione duchem Dawnych Mistrzów, głównie z przełomu XIX i XX wieku. Na swoich płótnach chce pogodzić wpływ Johna Singera Sargenta, Alberta Bierdstadta, Jamesa Whistlera, a także Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego i Józefa Chełmońskiego.
 
Największą nagrodą dla mnie zawsze będzie poruszenie odbiorcy, dotknięcie jego własnych wspomnień…
Dariusz Strzeboński
Dariusz Strzeboński od 2023 roku jest uczniem uznanego amerykańskiego artysty i nauczyciela Stefana Baumanna.
Wystawy:
01-18.06.2024: 47. Zgierski Przegląd Plastyków Amatorów